Kalendář

P Ú S Č P S N
27
Přerušení provozu MŠ
Přerušení provozu MŠ
Přerušení provozu MŠ
Přerušení provozu
Přerušení provozu
28
Přerušení provozu MŠ
Přerušení provozu MŠ
Přerušení provozu MŠ
Přerušení provozu
Přerušení provozu
29
Přerušení provozu MŠ
Přerušení provozu MŠ
Přerušení provozu MŠ
Přerušení provozu
Přerušení provozu
30
Přerušení provozu MŠ
Přerušení provozu MŠ
Přerušení provozu MŠ
Přerušení provozu
Přerušení provozu
31
Přerušení provozu MŠ
Přerušení provozu MŠ
Přerušení provozu MŠ
Přerušení provozu
Přerušení provozu
1
Přerušení provozu MŠ
Přerušení provozu MŠ
Přerušení provozu MŠ
Přerušení provozu
Přerušení provozu
2
Přerušení provozu MŠ
Přerušení provozu MŠ
Přerušení provozu MŠ
Přerušení provozu
Přerušení provozu
3 4 5
Papoušci, Plavání v Hořicích
PLAVÁNÍ
Předškoláci plavání
6
Cvičení v sokolovně
7
Lvíčata, Tematický den
Papoušci, Návštěva Domova pro seniory Roháčova
8 9
10 11 12
Papoušci, Plavání v Hořicích
PLAVÁNÍ
Předškoláci plavání
13
Berušky - návštěva ZOO
14
Žluťásci - Bílý den
15 16
17
Neštovice v MŠ
Předškolní dílna Žireč - zvonění s předškoláky
18
Cestička do školy
Papoušci, Cvičení v tělocvičně - ZRUŠENO!!!
19
PLAVÁNÍ
20 21 22 23
24 25 26
PLAVÁNÍ
27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Kalendář

P Ú S Č P S N
27
Přerušení provozu MŠ
28
Přerušení provozu MŠ
29
Přerušení provozu MŠ
30
Přerušení provozu MŠ
31
Přerušení provozu MŠ
1
Přerušení provozu MŠ
2
Přerušení provozu MŠ
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
Žluťásci - Bílý den
15 16
17
Neštovice v MŠ
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Kalendář

P Ú S Č P S N
27
Přerušení provozu MŠ
28
Přerušení provozu MŠ
29
Přerušení provozu MŠ
30
Přerušení provozu MŠ
31
Přerušení provozu MŠ
1
Přerušení provozu MŠ
2
Přerušení provozu MŠ
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
Berušky - návštěva ZOO
14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Kalendář

P Ú S Č P S N
27
Přerušení provozu MŠ
28
Přerušení provozu MŠ
29
Přerušení provozu MŠ
30
Přerušení provozu MŠ
31
Přerušení provozu MŠ
1
Přerušení provozu MŠ
2
Přerušení provozu MŠ
3 4 5
Papoušci, Plavání v Hořicích
6 7
Lvíčata, Tematický den
Papoušci, Návštěva Domova pro seniory Roháčova
8 9
10 11 12
Papoušci, Plavání v Hořicích
13 14 15 16
17 18
Cestička do školy
Papoušci, Cvičení v tělocvičně - ZRUŠENO!!!
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Kalendář

P Ú S Č P S N
27
Přerušení provozu
28
Přerušení provozu
29
Přerušení provozu
30
Přerušení provozu
31
Přerušení provozu
1
Přerušení provozu
2
Přerušení provozu
3 4 5
PLAVÁNÍ
6 7 8 9
10 11 12
PLAVÁNÍ
13 14 15 16
17 18 19
PLAVÁNÍ
20 21 22 23
24 25 26
PLAVÁNÍ
27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Kalendář

P Ú S Č P S N
27
Přerušení provozu
28
Přerušení provozu
29
Přerušení provozu
30
Přerušení provozu
31
Přerušení provozu
1
Přerušení provozu
2
Přerušení provozu
3 4 5
Předškoláci plavání
6
Cvičení v sokolovně
7 8 9
10 11 12
Předškoláci plavání
13 14 15 16
17
Předškolní dílna Žireč - zvonění s předškoláky
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Seznam přijatých dětí do MŠ od školního roku 2021/2022

rozhodnuti_seznam_prijatych.pdf

 Umístění dětí na jednotlivá pracoviště včetně informace o první schůzce najdete v záložce "Naše školy" - aktuality.

 

 Informace k zápisu dětí do Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 od školního roku 2021/2022

Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií jsme upravili procesní způsob zápisu, jehož záměrem je omezení osobního kontaktu v co nejnižší míře.

Zápis do MŠ se uskuteční v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je k dispozici na webových stránkách školy v sekci dokumenty.

V tištěné podobě si jej můžete vyzvednout v kanceláři, na ředitelství MŠ Drtinova 1444, v pracovních dnech od 9:00 do 11:00 hodin od 26. dubna 2021.

Způsob podání žádosti pro žadatele o umístění dítěte do MŠ Drtinova, MŠ Dvořákova, MŠ Lipnice, MŠ Roháčova, MŠ Žireč

 • do datové schránky školy 48gkq4n
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem drtinova@msdrtinova.cz
 • vhozením do poštovní schránky na ředitelství MŠ Drtinova 1444, na obálku uveďte datum vložení zásilky
 • zasláním poštou na adresu:
  Mateřská škola
  Drtinova 1444
  544 01, Dvůr Králové nad Labem
 • osobně do MŠ Drtinova 1444, v úterý 4. 5. 2021, v době od 10:00 do 14:00 hodin a ve středu 5. 5. 2021 v době od 12:00 do 14:00 hodin.

Pokud nebude žádost podána osobně, bude správnost údajů o dítěti na ní uvedených ověřena v matrice zřizovatele školy, adresa bydliště bude ověřeno v registru obyvatel.

V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, škola žadatele vyzve k jejich odstranění. Poskytne žadateli přiměřenou lhůtu a současně správní řízení přeruší.

 

Přidělení registračního čísla:

V případě, že využijete distanční podání žádosti, Vám bude po její registraci přidělené registrační číslo zasláno na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o přijetí do MŠ.

Pokud bude žádost podána osobně, je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí do MŠ. Registrační číslo obdržíte na místě.

 

Možnost nahlédnutí do spisu:

Před vydáním rozhodnutí máte možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Vyjádřit se k jeho podkladům budete mít před vydáním rozhodnutí o přijetí do MŠ dne 24. 5. 2021 v době od 13:00 – 15:00 hodin v kanceláři ředitelství školy v MŠ Drtinova 1444.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn 27. 5. 2021 na všech budovách MŠ a na webových stránkách školy www.msdrtinova.cz

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, bude při rozhodování o přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání postupovat podle stanovených kritérií a vnitřního dokumentu školy „Organizace školního roku 2021/2022“, projednaném na pedagogické radě dne 1. 3. 2021.

 

Stanovená kritéria:

 1. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku - podle věku od nejstarších po nejmladší.
 2. Děti s trvalým pobytem ve Dvoře Králové nad Labem, které do 31. 8. 2021 dosáhnou nejméně druhého roku věku - podle věku od nejstarších po nejmladší.
 3. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích - podle věku od nejstarších po nejmladší.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. 8. 2021 dosáhly nejméně pátého roku věku. Zákonní zástupci jsou povinni tyto děti zapsat do mateřské školy. Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách školy v sekci informace pro rodiče.

 

Podmínky pro přijetí dítěte:

Nejmladší děti, které mohou být do MŠ přijaty, musí do 31. 8. 2021 dosáhnout druhého roku věku.

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je třeba doložit:

 • potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné.
 • doložení rodného listu v prosté kopii

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. Je vhodné si doporučení zajistit před zápisem dítěte do MŠ.

 

Školský obvod spádové mateřské školy je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Dvůr Králové nad Labem č. 5/2020.

 

Školský obvod Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444

ulice 5. května, 28. října, Alešova, Bezručova, Bohuslava Martinů, Boženy Němcové, Bubeníkova, Březinova, Březová, Dobrovského, Dr. Kramáře, Drtinova, Dvořákova, Eklova, Heydukova, Jaroměřská, Jaroslava Bíliny, J. Šlitra, Josefa Suka, Josefa Vágnera, Josefa Žídka, Klazarova, Kollárova, K Rybníkům, Leoše Janáčka, Lipnice, Lipová, Luční, Macharova, Mánesova, Městská Podstráň, Milady Horákové, Na Borkách, nábřeží Benešovo, nábřeží Jiřího Wolkera, Nádražní pěšina, Na Kopečku, náměstí Denisovo, náměstí Odboje, náměstí Rašínovo, náměstí Václava Hanky, ulice Náprstkova, Na Struze, Nepraktova, Nezvalova, Odbojářů, Pařezova, Poděbradova, Pod Safari, Pod Slévárnou, Pod Zoo, Příčná, Raisova, Riegrova, Roháčova, Rokycanova Rybova, Seifertova, Smetanova, Sochorova, Staškova, Sylvárov, Sylvárovská Vančurova, Vojanova, Všehrdova, V Zahrádkách, Zlatníkova, Žirecká, Žirecká Podstráň, Žireč

 

Další informace o činnosti školy, včetně žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a obecně závazné vyhlášky města o školských obvodech spádové mateřské školy, jsou dostupné na webových stránkách školy www.msdrtinova.cz