Kalendář

P Ú S Č P S N
28 29
Adaptace nově přijatých dětí
30
Adaptace nově přijatých dětí
31 1 2 3
4 5
Třídní schůzka pro rok 2023/2024
6
Informativní schůzka pro všechny rodiče z MŠ Drtinova
Berušky - výlet
7
Zahajovací třídní schůzky
Papoušci, Lvíčata: Informativní schůzka pro rodiče
Papoušci, Vycházka k rybníku v Nových lesích
8 9 10
11 12
Ježečci - Výlet do ZOO
Berušky - ještě jeden výletík
13 14 15
Papoušci, Dopolední výlet vlakem do Bílé Třemešné
16 17
18 19
Lvíčata, První společný dopolední výlet do místní ZOO
20
Žabičky
Berušky - výlet na vyhlídku
Papoušci, Výlet na naučnou stezku pod vlakové nádraží
21
Poděkování
Poděkování za "nového mazlíčka" dětem
Vši v MŠ
22
Papoušci, Baby olympiáda dne 26. 9. zrušena - Náhradní program na atletickém stadionu
23 24
25 26
Papoušci, Baby olympiáda zrušena - náhradní program: Sportovní dopoledne na atl. stadionu
Logopedická depistáž
27 28
Papoušci, Lvíčata, STÁTNÍ SVÁTEK – MŠ UZAVŘENA
29
Obě třídy - info o uzavření MŠ
Papoušci, Lvíčata: Provoz MŠ pouze pro přihlášené děti
MŠ Lipnice uzavřena 29.9.2023
30 1

Kalendář

P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6
Informativní schůzka pro všechny rodiče z MŠ Drtinova
7 8 9 10
11 12
Ježečci - Výlet do ZOO
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Kalendář

P Ú S Č P S N
28 29
Adaptace nově přijatých dětí
30
Adaptace nově přijatých dětí
31 1 2 3
4 5 6
Berušky - výlet
7
Zahajovací třídní schůzky
8 9 10
11 12
Berušky - ještě jeden výletík
13 14 15 16 17
18 19 20
Žabičky
Berušky - výlet na vyhlídku
21 22 23 24
25 26 27 28 29
Obě třídy - info o uzavření MŠ
30 1

Kalendář

P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7
Papoušci, Lvíčata: Informativní schůzka pro rodiče
Papoušci, Vycházka k rybníku v Nových lesích
8 9 10
11 12 13 14 15
Papoušci, Dopolední výlet vlakem do Bílé Třemešné
16 17
18 19
Lvíčata, První společný dopolední výlet do místní ZOO
20
Papoušci, Výlet na naučnou stezku pod vlakové nádraží
21
Poděkování
Poděkování za "nového mazlíčka" dětem
Vši v MŠ
22
Papoušci, Baby olympiáda dne 26. 9. zrušena - Náhradní program na atletickém stadionu
23 24
25 26
Papoušci, Baby olympiáda zrušena - náhradní program: Sportovní dopoledne na atl. stadionu
27 28
Papoušci, Lvíčata, STÁTNÍ SVÁTEK – MŠ UZAVŘENA
29
Papoušci, Lvíčata: Provoz MŠ pouze pro přihlášené děti
30 1

Kalendář

P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26
Logopedická depistáž
27 28 29
MŠ Lipnice uzavřena 29.9.2023
30 1

Kalendář

P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5
Třídní schůzka pro rok 2023/2024
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Drobečková navigace

Úvod > O škole

O škole

MOTTO: „Mateřská škola pro dnešek i zítřek!“

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444, je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Dvůr Králové nad Labem.

Místy poskytovaného vzdělávání jsou MŠ Drtinova (2 třídy pro 51 dětí), MŠ Dvořákova (2 třídy pro 40 dětí), MŠ Roháčova (2 třídy pro 51 dětí), MŠ Lipnice (2 třídy pro 40 dětí) a MŠ Žireč (1 třída pro 24 dětí).

MŠ poskytuje vzdělávání dětem ve věku od 2,5 do 7 let. Děti jsou zařazovány do tříd zpravidla podle věku.

Do dvou tříd se sníženým počtem dětí (MŠ Dvořákova a MŠ Lipnice) jsou umísťovány děti, které do září daného školního roku nedovršily věku tří let.

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu:

 • MŠ Drtinova: od 6:30 do 16:30 hodin,
 • MŠ Dvořákova: od 6:30 do 16:30 hodin,
 • MŠ Roháčova: od 6:30 do 16:30 hodin,
 • MŠ Lipnice: od 6:30 do 16:30 hodin,
 • MŠ Žireč: od 6:30 do 16:30 hodin.

Stravování dětí je zajištěno ve 3 školních jídelnách v MŠ Drtinova, MŠ Roháčova a v MŠ Žireč a ve školních jídelnách-výdejnách v MŠ Dvořákova a MŠ Lipnice.

Ve všech třídách jsou pro děti vytvořeny vhodné podmínky pro organizování skupinových i individuálních činností. Uspořádání tříd podněcuje děti ke konstruktivním a námětovým hrám, experimentování, hudebně-pohybovým činnostem, sportování. Všechny MŠ obklopují školní zahrady, které jsou využívány nejen pro pohybové aktivity dětí, ale i pro výchovně vzdělávací činnosti. Okolí MŠ umožňuje sportovní vyžití dětí i na blízkých hřištích a sportovištích.

Výchovně vzdělávací proces zajišťuje 18 kvalifikovaných učitelek, z toho 1/3 s vysokoškolským vzděláním, dále 3 asistenti pedagoga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a školní asistent.

Strategický plán rozvoje školy

Stanovené strategické cíle plánu vyplývají ze SWOT analýzy. Dlouhodobé záměry školy povedou do stanovené budoucnosti a k naplnění vize, je to pozitivní představa naší školy. Je zpracován na období od října 2022 do srpna 2028. Byl projednán se zřizovatelem školy 6. 9. 2022.

Strategická matice je strukturována a definována v těchto kategoriích:

 • vedení zaměstnanců, personální a organizační řízení
 • výchovně vzdělávací proces
 • materiální vybavení, rekonstrukce
 • partnerská spolupráce

Strategická matice je postupně implementována do „Akčních plánů“. V její struktuře jsou uvedeny strategické cíle/priority, dílčí cíle, jednotlivé akce a úkoly, termíny, kdo je bude plnit a zodpovídat za jejich splnění.

Celý dokument včetně Akčního plánu je k dispozici v záložce „dokumenty“.

    Stanovení mise

MISE ŠKOLY: „Učíme se s láskou, úsměvem a porozuměním“

Jsme škola s otevřenou náručí pro všechny děti, rodiče i veřejnost z našeho města i okolí. Jsme škola, která poskytuje bezpečné a podnětné prostředí, navazuje na rodinnou výchovu a s rodinou úzce spolupracuje. Jsme škola s přátelskými vztahy, založenými na vzájemné důvěře a porozumění. Jsme škola, kde se učitelé snaží o maximální rozvoj každého dítěte na základě poskytování kvalitního předškolního vzdělávání, s uplatňováním individuálního přístupu. Jsme škola, jejímiž základními hodnotami jsou profesionalita, otevřenost, slušnost, vstřícnost, demokracie.

     Stanovení vize

VIZE ŠKOLY „Poznávej, ochraňuj a měj rád“

 •     Naše škola staví na tradičních hodnotách a zároveň chceme být školou otevřenou novým myšlenkám a přístupům, přátelskou vůči rodině a okolní komunitě.
 •      Škola má kvalitní tým pedagogů, založený na dobrých mezilidských vztazích a vyučujících moderními metodami.
 •      Škola podporuje zdravé klima, děti i zaměstnanci se cítí ve škole bezpečně, příjemně, svobodně.
 •      Škola je důvěryhodným a váženým partnerem rodičů v oblasti výchovně vzdělávacího procesu.
 •     Škola je otevřená všem vnějším partnerům.
 •     Škola pravidelně modernizuje a vybavuje všechny prostory.

Cílem výchovně vzdělávací činnosti a veškerých aktivit naší školy je cílená snaha pedagogů, odborníků a rodičů o bezpečné, vstřícné, respektující a příjemné prostředí pro všechny děti a o individualizovaný a osobnostně orientovaný přístup ke každému z nich. 

Rámcem a společným jmenovatelem této snahy je průběžně vyhodnocovaný a inovovaný školní vzdělávací program „ ROK JE DLOUHÝ PROVÁZEK, PLNÝ HER A OTÁZEK“, který detailně zpracovává všechny roviny vzdělávacích činností naší školy, jakož i její materiální a personální podmínky.