Duben

PO ÚT ST ČT SO NE
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Státní svátek MŠ UZAVŘENA

Květen

PO ÚT ST ČT SO NE
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Zápis do MŠ 10:00 - 14:00
Zápis do MŠ 12:00 - 14:00

Úvod


Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1 444, je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Dvůr Králové nad Labem. Místy poskytovaného vzdělávání jsou MŠ Drtinova (2 třídy pro 51 dětí), MŠ Dvořákova (2 třídy 40 dětí), MŠ Roháčova  (2 třídy pro 51 dětí), MŠ Lipnice (2 třídy pro 40 dětí) a MŠ Žireč (1 třída pro 24 dětí).

 

MŠ poskytuje vzdělávání dětem ve věku od 2 do 7 let. Děti jsou zařazovány do tříd zpravidla podle věku. Vzdělávání dětí se ustutečňuje podle aktualizovaného Školního vzdělávacího programu s motivačním názvem :Rok je dlouhý provázek, plný her a otázek".

 

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu:

  • MŠ Drtinova: od 6:30 do 16:15 hodin
  • MŠ Dvořákova: od 6:30 do 16:00 hodin
  • MŠ Roháčova: od 6:30 do 16:15 hodin
  • MŠ Lipnice: od 6:30 do 16:00 hodin
  • MŠ Žireč: od 6:30 do 16:00 hodin.

 

Stravování dětí je zajištěno ve 3 školních jídelnách v MŠ Drtinova, MŠ Roháčova, MŠ Žireč a ve dvou školních jídelnách-výdejnách v MŠ Dvořákova a MŠ Lipnice.

 

Ve všech třídách jsou dětem vytvořeny vhodné podmínky pro organizování skupinových i individuálních činností. Uspořádání tříd a jejich vybavení hračkami a didaktickými pomůckami podněcuje děti ke konstruktivním a námětovým hrám, experimentování, hudebně-pohybovým činnostem, sportování. Všechny MŠ obklopují školní zahrady, které jsou využívány nejen pro pohybové aktivity dětí, ale i pro výchovně vzdělávací činnosti.

 

Výchovně vzdělávací proces zajišťuje 16 kvalifikovaných učitelek, z toho 1/3 s vysokoškolským vzděláním, dále 2 asistenti pedagoga pro děti se speciálními vzdělávacímo potřebami a chůva.

 

Pro všechna pracoviště je od 1. 9. 2017 platný Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání "Rok je dlouhý provázek, plný her a otázek".

 

        V současné době se účastníme projektu "Šablony pro MŠ"

                  

                                             Název projektu :

                                           Vesele do školky

                      Registr.č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001667

číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

číslo výzvy 02_16_022

název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování ? šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

zahájení projektu: 1.9. 2016

ukončení projektu: 31.8.2018

 

 
© MŠ Drtinova 2013 | design: Renografik | script: E-Profi